AKTUALITY

ÚSPĚŠNÉ DOKONČENÍ PROJEKTU „ZACHOVÁNÍ A OCHRANA KRAJINY“

Závěrečnou odbornou exkurzí ve Lhotě u Zlína byl úspěšně ukončen projekt „Zachování o ochrana krajiny“, který byl spolufinancován z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Na projektu, který se zaměřuje na problematiku eroze zemědělských půd, se společně podílela Okresní agrární komora Kroměříž a přeshraniční partner Regionální združenie miest a obcí, Región Stredné Ponitrie.

Výstupem projektu je především nový webový portál oak-kromeriz.cz, který kromě informací o Okresní agrární komoře Kroměříž, informačních zdrojích, obsahuje také e-learningový kurz, který seznamuje uživatelé s problematikou eroze zemědělské půdy. Součástí kurzu jsou i záznamy z odborných seminářů, které se pořádaly v souvislosti s projektem „Zachování a ochrana krajiny“.


 

DOŽÍNKY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2015

Jednou z nejstarších domácích tradic jsou DOŽÍNKY (Obžínky). Slaví se od nepaměti a měly výrazný charakter  náboženský a lidový. Oslava úrody byla spojena s mnoha rituály, ale i s lidovou  veselicí. Významnou součástí dožínek je i Slavnost chleba a Regionální potravina na nádvoří Arcibiskupského zámku. Dožínky Zlínského kraje (21.8. – 22.8. 2015) pořádá Okresní Agrární komora Kroměříž, město Kroměříž ve spolupráci s Domem kultury Kroměříž pod záštitou hejtmana MVDr. Stanislava Mišáka a starosty města Kroměříže Mgr. Jaroslava Němce,  za finanční podpory Zlínského kraje.

PROGRAM DOŽÍNEK 2015

Pátek 21. 8. 2015

Velké náměstí

od 9,00  – 18,00 hod.  Dožínkový jarmark

od 18,00 hod.              Mužáci z Mutěnic a cimbálová muzika Grajcar,  Folklorní soubor Liptov z Ružomberka

 

Sobota 22. 8. 2015

Velké náměstí

od 9,00 – 18,00 hod.  Dožínkový jarmark

  Výstava zemědělské techniky

10,00 hod.                   DOŽÍNKOVÝ PRŮVOD – Komenského náměstí, Tovačovského ul.,l. máje, Milíčovo náměstí, Masarykovo náměstí, Kovářská ul., Velké náměstí

11,00 hod.                   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ –předání dožínkového věnce hospodářia předání ocenění Regionální potravina Zlínského kraje

11,45 hod.                   Vystoupení folklorních souborů Zlínského kraje –  Hanáci z Hulína,Hlahol Mysločovice, Malý Hanáček Kroměříž, Vsacanéa cimbálová muzika Vsacánek Vsetín, Jabloňka Martinice, Hanácká beseda Kojetín, Šimon Všechovice, Ječmínek Mysločovice, Moravan Kroměříž, Malý Ječmínek Chropyně, Omladina Martinice, Klebetníček Vyškov a host z partnerského města Folklorní soubor Liptov Ružomberok

16,15 hod.                   Vystoupení dechové hudby Hulíňané

19,00 hod.                   GALAPROGRAM  HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA

 

Arcibiskupský zámek

od 10,00 – 16,00 hod. SLAVNOST CHLEBA

Soutěž o nejlepší chleba Zlínského kraje

Vystoupení folklorní souborů a cimbálová muzika Dubina

 

Arcibiskupský zámek

od 13,00 – 16,00 hod. REGIONÁLNÍ POTRAVINA  – ochutnávka a prodej regionálních potravinářských výrobků

 

Klub Starý pivovar

od 14,00 – 16,00 hod. DĚTSKÁ SCÉNA –  vystoupení dětských folklorních souborů a zpěváčků, dožínkové dílničky pro děti

 

Za nepříznivého počasí se konají Dožínky Zlínského kraje v Domě kultury

Regionální potravina v Arcibiskupském zámku

dozinkyplk